Zgodovina, članki in spomini

Slovenci smo se v preteklosti večkrat borili za svobodo, enakost, bratstvo, socialne, delavske  in splošne človekove pravice, pravičnost, za vrednote dostojnega življenja ter seveda za življenje v enotni državi Sloveniji oz. za samostojnost Slovenije.

Vsak v svojem zgodovinskem obdobju so se različne organizirane skupine, strukture in posamezniki borili  ter si prizadevali za navedene vrednote.

Različna društva in organizacije, ki obstajajo v R Sloveniji gojijo spomin na preteklo delo in boj. Tako npr. Društvo generala Maistra na leto 1918, Društvo TIGR na antifašistične TIGR-ovce pred II. sv. vojno, ZB za vrednote NOB na boj proti nacizmu in fašizmu med NOB med letoma 1941 in 1945, pa SEVER na leto 1989, 1990 in 1991, ZVVS na leti 1990 in 1991 v bivši skupni državi itd.

Skupno vsem pa je težnja po miru ter spomin na pretekle dogodke, ki so zaznamovali pot do današnjega dne. Danes tudi uspešno medsebojno sodelujemo.

Kljub današnjim poskusom nekaterih posameznikov, strank in celo kvazi strokovnjakov ter nekaterih državnih organov izničiti, omalovaževati, falsificirati in zatajiti dogodke v preteklosti, so sledi človeškega spomina premočne, da bi se lahko zgodovino tako enostavno pozabilo. Ne smemo pa tudi pustiti, da bi se našo preteklost zlorabljalo v dnevno politične namene. Naša zgodovina je kljub vsemu naša, z vsemi dobrimi in slabimi stranmi življenja nas in naših prednikov.

Zato je naš cilj, da se predvsem mlade opozori na pasti življenja in na izkušnje iz preteklosti.

Tudi zato so nekateri zapisi vredni pozornosti. Avtorji tekstov (Branko Šekoranja, Stane Leskovšek in spodaj podpisani) smo pristali na objavo na spletni naši strani.

Tekst: Miloš Šonc