Spomenik NOB (Motvoz)

Na mestu Motvoza nastaja nov logistični center. Spomenik NOB se zato prestavlja.
Pred letošnjim božičem sem pričel dobivati razburjene klice občanov, da so pričeli rušiti prostore nekdanje tovarne Motvoz in platno in da podirajo tudi spomenik med NOB padlim delavcem tovarne Motvoz in platno.


Ker gre za pomembno zgodovinsko območje Grosupljega sem želel najprej pridobiti informacijo na ZVKD in občini Grosuplje, saj menim, da bi bilo prav. Da so občani obveščeni tudi o tem. Na osnovi pridobljenega soglasja ZVKD sem ugotovil, da je bilo že maja 2018 izdano soglasje za prestavitev spomenika na novo lokacijo v skladu s projektom Logističnega centra Bekra Grosuplje, ki bo nastal na območju nekdanje tovarne. Motvoz. Drugih podatkov o prestavitvi spomenika direktor ZVKDS Ljubljana ni želel posredovati. Na občini Grosuplje pa do danes še nisem dobil termina za pogovor na to temo.


V pogovoru z direktorjem firme Bekra sem dobil zagotovilo, da bodo poskrbeli, da bo spomenik spet kmalu stal na zelenici pred vhodom v novi Logistični center. Izvajalec del je dele spomenika zaščitil nisem pa še dobil načrta nove postavitve oziroma ureditve spominskega parka. Z direktorjem Dekre sem dogovorjen za srečanje in dogovor o tem. Prejšnje vodstvo Motvoza je z rušenjem parka pričelo že pred prodajo. Ob podiranju dreves ob spomeniku so spomenik tudi poškodovali, tako da bo potrebno spomenik pred ponovno postavitvijo temeljito obnoviti. 
Pogovor z direktorjem Dekre mi daje upanje, da bomo ob otvoritvi novega Logističnega centra lahko s ponosom postali tudi pred obnovljenim spomenikom padlim delavcem tovarne, ki je bila v letih 1941 1945 pomembno vpeta v delovanje OF in podporo NOB.


Po skoraj 100 letih tako izginja podoba območja na katerega so vezani spomini velikega števila naših občanov. Zaželimo uspešno delo firmi, ki sedaj gradi na ruševinah tovarne Motvoz in platno.


Za obuditev spomina še nekaj slik.


Franc Štibernik,

predsednik ZB NOB Grosuplje


Plošča na nekdanji menzi tovarne

Proslava obletnice tovarne

Tako je bil urejen spomenik leta 2008

Proslava 2008

Nagovor zadnjega direktorja Motvoza

Takšen je bil pogled 14.1.2019

Delite na socialnem omrežju!