Slovesnost v Podšumberku

Slovesnost v Podšumberku

V soboto, 22. julija 2017 sta Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje in Krajevna organizacija Velika Loka organizirala spominsko slovesnost ob spomeniku v Podšumebku pri Trebnjem v spomin na tragični dogodek leta 1943, ko so padli narodni heroji Predrag Dragan Jevtić, Ivan Kavčič Nande in Milovan Šaranović.

Do julija 1943 so se partizanski boji vse bolj krepili in na Dolenskem so bile na novo formirane Gubčeva, Tomšičeva, Šercerjeva in Cankarjeva brigada. Brigade so se izčrpavale, ne toliko v bojih z italijanskim okupatorjem, kot z belogardisti, ki so imeli mrežo postojank po Temeniški dolini. Poveljstva navedenih brigad so v drugi polovici julija 1943 skupno izdelala načrt o uničenju belogardistično italijanske posadke v Selah pri Šumberku. Začele pa so se tudi že priprave na napad, kar so zaznali tudi na nasprotni strani ter se še tesneje povezali z italijanskimi silami v Trebnjem in drugod.

Poveljstvo Dolenjske operativne cone je bilo v času priprav na akcijo locirano v Gorenjem Podšumberku, kraju, kjer je sedaj spomenik.

Poveljniška skupina, ki so jo sestavljali izkušeni in v bojih prekaljeni borci načelnik Glavnega štaba NOV  in poveljnik Dolenjske operativne cone Milovan Šaranović, namestnik političnega komisarja glavnega štaba Ivan Kavčič Nande, komandant 15. divizije Predrag Jevtič, komisar 15. divizije Viktor Avbelj in načelnik operativnega oddelka Glavnega štaba Slovenije Ivan Lokovšek Jan, je na Gorenjem Podšumberku ponovno pregledovala načrt napada na belogardistično postojanko na Sela Šumberk. Italijanski topničarji so iz svojih postojank v Šentvidu in Trebnjem izstreljevali granate, ki so padle v bližino poveljniške skupine. Italijane so pri topniškem ognju verjetno usmerjali iz bližnjega cerkvenega zvonika.

Ena granata je zadela hišo, v kateri je bil štab, druga pa je padla direktno med poveljniško skupino in ubila tri oficirje ter ranila Ivana Lokovšek Jana. Nepoškodovan je ostal le Viktor Avbelj.

Padli poveljniki in narodni heroji so pokopani v grobnici herojev v Ljubljani.

Navedenemu dogodku je bila posvečena slovesnost, kjer so ob odličnem kulturnem programu, ki ga je povezoval neutrudni Brane Praznik, sodelovali še Slovenska vojska, praporščaki, 1. spominski Dolenjski bataljon, učenci OŠ Veliki Gaber, pevke KO za vrednote NOB Žužemberk, domačini ter drugi. Prišli so tudi pohodniki iz Sela. Slavnostni govornik je bil predsednik ZB za vrednote NOB Trebnje tovariš Boštjan Sladič, ki mu je prisluhnili tudi navzoč borec in general Lado Kocjan kot tudi številno občinstvo.   

Foto : Miloš Šonc

(del teksta je povzetek iz vsebine: Primož Šmajdek in sodelavka Mojca Hlastan: Simboli polpretekle zgodovine, Gorenji Podšumberk – spomenik, 2013)

 

Slike so v povezavi.

Delite na socialnem omrežju!