Predlog projekta

Predlog projekta

 1. Kaj je namen projekta?
  Kratka vsebina projekta in njegov namen. Od kod ideja in povod za projekt? Ali smo podobne projekte že izvajali?
 2. Katere cilje letnega plana društva projekt uresničuje?
  Vsak projekt mora biti skladen z vsaj enim ciljem društva v tekočem letu. V nasprotnem primeru gre za nenačrtovano in neodobreno porabo sredstev v tekočem obdobju. Projekt, ki ni skladen z letnim planom društva mora odobriti skupščina.
 3. Kaj so glavni rezultati projekta in komu so namenjeni?
  Čim bolj natančen in nazoren opis rezultatov projekta. Opišite komu so ti rezultati namenjeni.
 4. Časovni načrt projekta.
  Natančno opredelite datume začetka, konca in vmesnih faz projekta. Naštejte vse potrebne faze in realne roke izvedbe posameznih faz.
 5. Kdo je nosilec projekta?
  Praviloma je nosilec projekta predlagatelj. V kolikor ni tako, mora predlagatelj vnaprej vedeti kdo bo nosilec projekta. Le ta se mora s funkcijo odgovornega nosilca projekta strinjati in to potrditi kot sopodpisnik vloženega predloga projekta.
 6. Člani projektnega tima in njihove funkcije in cilji.
  Naštejte vse člane projektnega tima. Za vsakega navedite njegovo funkcijo in njegove naloge pri realizaciji projekta.
 7. Katera sredstva so potrebna za realizacijo projekta?
  1. Denarna sredstva
   Natančna opredelitev po posameznih postavkah.
  1. Druga materialna sredstva (natančno opredelite stroške)
   Sem spadajo najemi prostorov, strojev, orodja ipd.
  1. Storitve (natančno opredelite stroške)
   Sem spadajo vse storitve svetovalcev, administrativne storitve, ipd…
  1. Viri sredstev
   Natančno opredelite kako bo vodja projekta zagotovil potrebna sredstva navedena v podtočkah a, b in c.

Delite na socialnem omrežju!