Predavanje Pristava – August Gril

Spoštovani-a !

Vabim Vas na predstavitev teme »Biodiverziteta (biotska raznovrstnost) na Kočevskem in v Evropi«, ki bo v četrtek, 17. 5. 2018 ob 19.00 uri v Partizanskem domu na Pristavi nad Stično.

Pri celotni temi gre tudi razvoj podeželja in obujanje idilike v slovenskem prostoru, kar postaja v zadnjem času izredno pomembno. Ne gre samo za pridobivanje zdrave prehrane – sadja, temveč še za bistveno pomembnejšo okoliščino oz. dejstvo, da imajo plodovi teh starih sort, ki jih v Sloveniji ni potrebno škropiti, od 5 – 8x več pozitivnih snovi (antioksidantov, oksidantov, bifenolov in drugega), v primerjavi s plodovi na plantažnih nasadih. To je izredno pomembno in potrjuje stari rek: »Eno jabolko na dan, prežene zdravnika stran!«

 Poleg kratke predstavitve je namen tudi ponuditi možnost doniranja posebnih starih avtohtonih sadnih sort ter njihovo dolgoročno strokovno spremljanje. Doniranje se izvaja s pomočjo evropskih sredstev v višini sofinanciranja 80% v okviru novega projekta »Mini genske banke«, ki dopušča pokrivanje oz. izvajanje nalog na celotnem področju Slovenije in spodnjega dela Avstrije.

 

V kolikor menite, da bi navedena tema interesirala še koga od Vaših znancev, je seveda vabilo namenjeno tudi drugim udeležencem. 

 

Kontakt:

August Gril, tel.: 030/ 660 500

E-pošta: gril.invest@gmail.com

 Uroš Šonc

E-pošta: urisonc@gmail.com

Vljudno vabljeni!

August Gril l.r., univ.dipl.ing.agr.

Vodja projektne skupine      

Delite na socialnem omrežju!