Organiziranost

Organiziranost ZB za vrednote NOB Grosuplje

Poimenske KO od leta 12. 3. 2017 (18. člen)

 

 

 

ORGANI ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB GROSUPLJE 2016 – 2020
     
Skupščina združenja  
     
1.   predsednik združenja
2. Miro Volkar podpredsednik združenja
  in delegati KO zakoniti zastopnik združenja 
    IzrSk  9. 3. 2019 sklep št. 2
Predsednik ZB NOB Grosuplje
     
     
     
Podpredsednik ZB NOB Grosuplje
     
  Miro Volkar  
     
Odbor  združenja  
     
    predsednik
2. Bogomir Volkar namestnik IzrSk  9. 3. 2019 sklep št. 2
3. Biserka Jakopin KO Grosuplje
4. Jaka Perovšek KO Šmarje Sap
5. Aleš Tomažin KO Ivančna Gorica
6. Andrej Krese KO Stična
7. Simon Sedevčič KO Krka
8. Boštjan Perko KO Višnja Gora
10. Cimprič Milan KO Šmarje Sap
11.   KO Grosuplje
12.    
13. Bojan Zajec KO Stična
     
     
Nadzorni odbor  
     
1. Danica Gabršček predsednik
  Tatjana Zadel namestnik
2. Jože Muhič član
  Marjan Trobec namestnik
3. Milan Kovačič član
    namestnik
   
Častno razsodišče  
     
1. Štefan Horvat predsednik
2. Milan Cimprič član
3. Avgust Gril član