Organiziranost

Organiziranost ZB za vrednote NOB Grosuplje

Poimenske KO od leta 12. 3. 2017 (18. člen)

 

 

 

ORGANI ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB GROSUPLJE 2016 – 2020
     
Skupščina združenja  
     
1. Štibernik Franc Predsednik združenja
2. Miro Volkar podpredsednik združenja
  in delegati KO  
     
Predsednik ZB NOB Grosuplje
     
  Franc Štibernik  
     
Podpredsednik ZB NOB Grosuplje
     
  Miro Volkar  
     
Odbor  združenja  
     
1. Franc Štibernik Predsednik
2. Bogomir Volkar namestnik
3. Biserka Jakopin KO Grosuplje
4. Jaka Perovšek KO Šmarje Sap
5. Jože Slana KO Ivančna Gorica
6. Andrej Krese KO Stična
7. Simon Sedevčič KO Krka
8. Boštjan Perko KO Višnja Gora
10. Cimprič Milan KO Šmarje Sap
11. Gril Avgust KO Grosuplje
12.    
13. Bojan Zajec KO Stična
     
     
Nadzorni odbor  
     
1. Danica Gabršček  Predsednik
  Tatjana Zadel namestnik
2. Jože Muhič član
  Marjan Trobec namestnik
3. Aleš Tomažin član
    namestnik