Drugi pravni akti

Zakoni:

Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg)

UL št. 21/18, 14. 4. 2018

Zakon o vojnih veteranih (ZVV – UPB 2)
(uradno prečiščeno besedilo)
UL, št. 59, 8. 6. 2006

Zakon o društvih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDru-1-UPB2)
UL št. 64, 12. 8. 2011

Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo) (ZVOP-1-UPB1)
UL št. 94, 16. 10. 2007

Zakon o javnih zbiranjih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJZ-UPB5)

sklepa Državnega zbora z dne 17. maja 2011

 

Zakon o medijih (uradno prečiščeno besedilo) (ZMed-UPB1)
UL št. 110, 26. 10. 2006

 

Pravilniki:

 

Ostalo:

Statut Zveze 6.7.2015