Organiziranost in pravni akti

Združenje je samostojna, domoljubna organizacija, v katero se z namenom uresničevanja skupnih interesov prostovoljno združujejo borci, drugi udeleženci NOB in protifašističnega boja ter zagovorniki vrednot narodnoosvobodilnega boja 1941-1945.

Združenje deluje na območju treh občin:

  • Grosuplje
  • Ivančna Gorica
  • Dobrepolje

 

Dne 12. 3. 2017 delujejo v Združenju borcev za vrednote NOB Grosuplje ( skrajšano ZB NOB Grosuplje ) naslednje krajevne organizacije:
1. Združenje borcev za vrednote NOB Grosuplje
Krajevna organizacija Grosuplje ( skrajšano KO ZB Grosuplje )
2. Združenje borcev za vrednote NOB Grosuplje
Krajevna organizacija Šmarje Sap ( skrajšano KO ZB Šmarje Sap )
3. Združenje borcev za vrednote NOB Grosuplje
Krajevna organizacija Ivančna Gorica ( skrajšano KO ZB Ivančna Gorica )
4. Združenje borcev za vrednote NOB Grosuplje
Krajevna organizacija Višnja Gora ( skrajšano KO ZB Višnja Gora )
5. Združenje borcev za vrednote NOB Grosuplje
Krajevna organizacija Stična ( skrajšano KO ZB Stična )
6. Združenje borcev za vrednote NOB Grosuplje
Krajevna organizacija Krka ( skrajšano KO ZB Krka )