Obeležja

Na območju ZB za vrednote NOB Grosuplje imamo veliko spominskih obeležij, ki spominjajo na žrtve okupatorja in domačih izdajalcev.

Več o spominskih obeležjih si lahko preberete na povezavi.

Še posebej so pomembna grobišča:

Foto in tekst: Franc Štibernik


1. Partizansko pokopališče v Grosupljem na katerem počiva 15 znanih borcev in aktivistov in 40 neznanih borcev

 


2. Spomenik z grobnico v Šmarju Sap, kjer počiva več kot 200 neznanih borcev, talcev in aktivistov

 


3. Spomenik padlim v Št. Jurij-u, kje počiva 16 neznanih borcev

 


4. Spomenik padlim s kostnico na pokopališču Škocjan v kateri je pokopanih 60 neznanih borcev

 


5. Spomenik z grobnico na Ilovi gori v kateri počiva okoli 70 neznanih borcev

 


6. Spomenik padlim z grobnico v Radohovi vasi v kateri počiva 44 padlih borcev iz okoliških krajev in 50 neznanih borcev

 


7. Spomenik padlim z grobnico v Stični v kateri počiva 20 neznanih borcev

 

8. Spomenik padlim z grobnico na Muljavi v kateri počiva 27 neznanih borcev

 


9. Dve grobnici na pokopališču v Zagradcu v kateri počiva 11 znanih in 23 neznanih borcev

 


10. Spomenik z grobnico v Ambrusu v kateri počiva 23 neznanih borcev

 


11. Spomenik padlim z grobnico na Krki v kateri počiva 10 neznanih borcev

 

12. Spomenik padlim na pokopališču v Videm- Dobrepolje z grobnico z imeni 37 pokopanih borcev in žrtev fašističnega nasilja

 


13. Grobnica na pokopališču Videm – Dobrepolje v kateri počiva 7 talcev iz Strug

 


14. Spomenik padlim v Predstrugah – Dobrepolje s kostnico za 36 neznanih borcev

 


15. Spomenik padlim borcem z grobnico za več neznanih partizanskih borcev na pokopališču v Strugah