O b v e s t i l o

Spoštovani obiskovalci spletne strani!

Tako kot se v življenju in pri delu srečujemo, tako pride tudi čas slovesa. Spletno stran ZB za vrednote NOB Grosuplje je sin Uroš nastavil oz. oblikoval in urejal tehnično, sam pa sem poskušal vsebinsko približati vrednote NOB čim širšemu krogu ljudi. Oba sva se po svojih najboljših močeh in znanju trudila za pravočasne informacije ter predvsem spoštljiv odnos do preteklosti in ljudi, ki so jo sooblikovali. 

Dovolite, da Vas obvestiva, da s 24. majem 2019 prenehava z aktivnostmi v dosedanji obliki. Bralcem se zahvaljujeva za podporo in hkrati želiva novim sodelavcem uspešno delo!

Uroš in Miloš Šonc

Delite na socialnem omrežju!