Komemoracije in polaganje cvetja ob dnevu spomina na mrtve v Grosuplju, Šmarju Sap, Ivančni Gorici, Spodnji Slivnici, Stični, Predstrugah in drugod

Zadnje oktobrske dneve smo člani ZB NOB Grosuplje posvetili urejanju grobov in spominskih obeležij, ki nas spominjajo na vse padle partizanske borce, talce in umorjene aktiviste v letih 1941 – 1945 Podoba teh spominskih obeležij, vedno kaže tudi odnos prebivalstva lokalne skupnosti in šol, do tega dela naše zgodovine.

Združenje deluje na območju treh občin in posebno pozornost namenja tudi problematiki ohranjanja spominskih obeležij, ki so del naše zgodovine. Kar 124 zgodovinskih mest je na našem območju od tega je kar 20 grobišč na katerih je pokopanih 812 partizanskih borcev in aktivistov NOB V občini Grosuplje je 7 grobišč v katerih počiva več kot 439 borcev, v občini Ivančna Gorica je 9 grobišč v katerih počiva 227 borcev in v občini Dobrepolje so 4 grobišča na katerih počiva 146 borcev. Za vsa grobišča je dolžna skrbeti lokalna skupnost Vse tri občine skupaj s člani društva, zagotavljajo ustrezno celoletno urejenost grobišč. Še posebno pa moramo pohvaliti krajane ki lepo skrbijo za grobove partizanov na pokopališču Gatine in Boštanj.

Ob dnevu mrtvih smo pripravili komemoracije z nagovorom in kulturnim programom v Ambrusu, Ivančni Gorici Stični. V Grosupljem in Šmarju Sap je na komemoracijah sodelovala tudi častna straža SV. Na vseh ostalih grobiščih smo se poklonili spominu s polaganjem cvetja in prižiganjem svečk.

Na vse te prireditve smo vabili tudi predstavnike občin, krajevnih skupnosti in cerkve. Pričakovali smo, da bodo župani občin izkoristili povabilo in v imenu občin položili cvetje na večjih grobiščih. Žal na naša povabila ni bilo pričakovanega odziva. Za položeno cvetje se lahko zahvalimo samo županu občine Dobrepolje g. Janezu Pavlinu.

Tisti ki ste v teh dneh obiskovali partizanska obeležja ste lahko videli tudi kakšno zapuščeno spominsko obeležje, ki ga člani ZB nismo uspeli urediti. Domačinov pa naprimer neurejeno vaško jedro v Mali vasi in v neurejena parcela v vasi Cesta v občini Dobrepolje ne motijo. Člani bomo poskrbeli da bodo kmalu urejena tudi takšna mesta.

Če na eno bolečo rano v zvezi z ohranjanjem zgodovinskega spomina na našem območju moram spomniti. Iz naše mladosti se spomnimo, da smo se z zgodovino naj prej seznanjali v šoli. Žal danes v naših šolah temu delu naše zgodovine ne posvečajo dovolj pozornosti. Le redke šole pripeljejo otroke do posameznih spominskih obeležij in se tam pogovarjajo o tem zakaj posamezno obeležje stoji v tem okolju. Le tistim domoljubnim učiteljicam, ki se zavedajo pomena ohranjanja naše zgodovine upora proti okupatorju se lahko zahvalimo, da nekateri učenci še spoznajo zgodovino svojih dedkov, babic., da pevski zbor upa zapeti partizansko pesem. Ko hodimo na prireditve v druge občine, vidimo da v večini občin lokalna oblast in učenci šol sodelujejo na prireditvah. Si naši občani ne zaslužijo enakega odnosa tudi v naših občinah?

Franc Štibernik                         

Predsednik ZB za vrednote NOB Grosuplje

 

Številne komemoracije, ki jih organizira ZB za vrednote NOB Grosuplje oz. krajevne organizacije ob dnevu spomina na mrtve pri spominskih obeležjih NOB, so znak spoštovanja do dogodkov med NOB in do borcev ter žrtev naciklerofašizma. Hkrati so priložnost za potrjevanje vrednot, za katere so oz. smo se borili v preteklosti in za katere se je potrebno potruditi tudi v sedanjosti.

Kulturni programi na komemoracijah pritegnejo tako mlade kot starejše.

Tekst in fotografije: Miloš Šonc

 

Ureditev spomenika na Jelovcu in prižiganje svečk (2018) Foto: Janez Debeljak

Delite na socialnem omrežju!