Govor Miloš Šonc

Spoštovani zbrani prijatelji !

Dovolite, da vas vse skupaj prisrčno pozdravim v imenu ZB za vrednote NOB Grosuplje in v svojem imenu. Še poseben pozdrav velja vam udeležencem in živim pričam takratnega dogajanja in seveda vsem, ki dobro v srcu mislimo.

Zbrali smo se na mestu, kjer je pomnik junakom, ki so dali življenje za lepši jutri in za svobodo.

Davnega leta 1941 ste ob napadu na Nemcev, Italijanov in Madžarov na takratno domovino Jugoslavijo vedeli, kje vam je mesto in kako ravnati.

Mladi in še s celotno življensko potjo pred sabo, polni upov in pogumni, ste se takoj priključili OF in kot zavedni domoljubi pričeli z odporom proti okupatorju.

Niste dvomili v svoj prav ter svoje odločitve, ker ste verjeli v lepši in pravičnejši svet ter svet miru.

Franc Podržaj iz Ponove vasi pri Grosuplju se je kot 21 letni fant in izučen mizar pridružil OF in postal aktivist šentjurskega rajona. Kot aktiven in sposoben organizator je postal po nemški ofenzivi v jeseni 1943 leta sekretar rajonskega odbora OF Šentjurje – Šmarje. To odgovorno in nevarno dolžnost je opravljal vse do svoje smrti, ko je padel pod streli domobranske zasede.

Janez Zajc – Ivanček iz Račne, rojen 1917 leta, se je izučil za peka v Velikih Laščah. Ker ni dobil zaposlitve, se je vrnil domov in že leta 1941 začel aktivno delati za NOB. 14. avgusta 1942 so ga Italjani kot tudi številne druge zavedne Slovence odpeljali v internacijo. Po kapitulaciji Italije in zlomu fašizma, se je ob vrnitvi domov septembra 1943 takoj vključil v varnostno obveščevalno službo pri Okrožnem odboru OF Grosuplje, kjer je deloval vse do svoje smrti.

Janez Zakrajšek je bil po poklicu mizar in sicer iz Šentjurja. Rodil se je 1908 leta. Bil je med prvimi organizatorji OF v Šentjurskem okolišu. Izvoljen je bil tudi v prvi Okrožni odbor OF Grosuplje v Račni in sicer 28. 9. 1941, kar kaže na njegovo izredno prizadevno delo. Zaupali so mu tudi tiskarsko tehniko, ki je delovala na njegovem domu v Šentjurju od oktobra 1941 do 20. marca 1942, ko so ga aretirali in internirali v Italijo. Od tam se je uspel vrniti februarja 1944 in se zopet priključil NOB.

Medtem, ko sta usodnega dne 8. januarja 1945 na Jelovcu Janez Zajc in Franc Podržaj takoj padla, so domobranci Janeza Zakrajška ujeli. Bosega in napol golega so ga nato vodili po snegu prek Lipljen do Tabora, kjer so ga po surovem mučenju v gozdu ubili.

Dovolite mi, da še danes, po toliko letih izrazim globoko ogorčenje nad izživljanjem nad nemočnim ujetim junakom. Sovraštvo, ki so ga sicer s svojim terorjem in namenom izbrisati slovenski narod, zanetili okupatorji, prevzeli pa njihovi podrepni izdajalski sluge, belogardisti, oz. kasneje  domobranci, se poskuša danes ponovno oživiti.

Kljub temu, da smo z osamosvojitvijo leta 1991 in dogajanji pred tem letom Slovenci imeli zelo dobra izhodišča, da zgradimo moderno državo, temelječo na pozitivnih vrednotah kot so poštenost,  demokracija, socialna in pravna država, ekonomska blaginja, sodelovanje in mir v svetu, primeren odnos do okolja itd., se vse to ni zgodilo.

Žal so tako v vodstvenih strukturah nove države, kot v strankarskih okoljih v zadnjih 25. letih prevladali ljudje, ki so ob pomoči domačega in tujega kapitala, predvsem bank, vrhov cerkve in vseh zlonamernih posameznikov, skupin in strank, to našo domovino Slovenijo pripeljali na rob prepada ali pa celo že preko njega.

V Sloveniji se ponovno pojavlja temna senca naci in klerofašizma, ki izkorišča stanje in nezadovoljstvo več kot 100.000 brezposelnih in več kot 400.000 ljudi na robu preživetja.

Tako lahko k temu prištejemo tudi oceno visokega cerkvenega dostojanstvenika in moralnega teologa dr. Ivana Štuheca, ki je sredi 90. let na vprašanje, zakaj se cerkev naslanja na SDS in ne na krščanske demokrate, saj je Janša zrastel iz komunizma, kratko odgovoril: » Ker je Janša doslednejši. Da izpelje svoj program, bi tvegal tudi državljanski spopad.«  VIR : izjava Peter Kovačič Peršin, teolog, slavist in pisatelj, DNEVNIK, četrtek, 11. februarja 2016.

Ni prav, da se s takšnimi stališči še danes blati tudi vse tiste duhovnike in Čedermace, ki so dali svoja življenja v Jasenovcu na Hrvaškem, v izgnanstvu v Srbiji, pa dr. Metoda Mikuža, ki je maševal partizanom in številne druge. Pustite vero kot osebno opredelitev ljudem in je ne zlorabljajte v svoje večkrat pritlehne, finačne ali oblastne namene.

Tudi državni vrh, namesto, da bi se ukvarjal z vodenjem države in blagostanjem ter zagotavljanjem dostojnega življenja za vse ljudi, se trudi za nekakšno spravo in postavitev spomenika sprave. Lahko sporočim le, da nikakršne sprave med izdajalci in borci za svobodo v času NOB ne potrebujemo. Sami ljudje so se med seboj že spravili. Kljub vsem grozotam vojne in dogodkih po njej ter kljub temu, da so bili na različnih straneh. Življenje je šlo dalje in ljudje  so že živeli normalno.

Ne rabimo novih podpihovalcev sovraštva in novih delitev. Kaj je bilo in kaj ne, se točno ve. Napad nacistov in fašistov leta 1941, na Jugoslavijo.

Razpad Jugoslavije, kraja državnega zlata in pobeg kralja in vlade v London leta 1941, organiziranje NOB in boja proti okupatorjem ter izvedba socialne revolucije oz. graditev nove države, izdaja in sodelovanje dela Slovencev s škofom Rožmanom na čelu z okupatorji, izbris in zasužnjevanje vseh Slovanov s strani nacifašizma, zavezništvo borcev NOB z Američani, Angleži in Sovjeti, zmagovit konec vojne so dejstva, ki jih je težko spremeniti.

Maščevanje zmagovalcev po vojni je bilo krvavo ter z današnjega in takratnega zgodovinskega vidika nepotrebno.

Vendar so bile absolutno nepotrebne tudi vse vse žrtve, ki jih je povzročil okupator in njihovi izdajalski pomočniki, ki so prisegli Hitlerju in se še pred tem udinjali Musoliniju. Med žrtvami so bili tudi Franc Podržaj, Janez Zajc – Ivanček in Janez Zakrajšek.

Na pragu svobode leta 1945 so izgubili svoja življenja zaradi boja za lepšo prihodnost. Zato smo dolžni gojiti spomin na njihov prispevek k svobodi, ki jo uživamo danes. Njihove vrednote so tudi naše sedanje vrednote.

Dovolite mi, da z minuto molka počastimo spomin nanje ter na vse znane in neznane junake, ki so darovali življenja za svobodo, tako v času NOB od leta 1941 do 1945 kot leta 1991.

Slava jim!  

Slava.

Smrt nacifašizmu! Svoboda vsem narodom!

Miloš Šonc

 

Jelovec pri Spodnji Slivnici pri Grosuplju, 21. maja 2016