Aktivnosti v KO ZB za vrednote NOB Krka

V petek, 14. 12.  2018 smo imeli  zadnjo sejo naše Krajevne organizacije ZB KRKA v tem letu, ki smo jo združili z novoletnim srečanjem. Priložnost smo izkoristili predvsem za svečano podelitev  letošnjih priznanj nekaterim članom za njihovo uspešno in prizadevno delo v preteklem obdobju. Na dogodek  smo povabili tudi goste  iz Korinja, Ambrusa in Krke, s katerimi uspešno sodelujemo pri organizaciji spominskih proslav, za katere smo zadolženi v naši KO. Povabili smo tudi sodelujoče v kulturnem programu teh proslav, kot tudi  vidne člane sosednjih KO ZB Ivančna Gorica in Stična in druge goste. Z veseljem se nam je pridružil tudi predsednik Združenje ZB NOB Grosuplje, tovariš Franc Štibernik, ki je svečano izročil priznanja in medalje zaslužnim članom. 

Prijemniki medalj in priznanj so bili naslednji člani:
Franc Gačnik prejemnik zlate medalje ZB za vrednote NOB Grosuplje in priznanja 70 let ZB Slovenije. Srebrno medaljo ZB za vrednote NOB Grosuplje so prejeli Tatjana Lampret, ki je prejela tudi priznanje za 70 let ZB Slovenije, Milica Mihelčič in Simon Sedevčič. Bronasto medaljo ZB za vrednote NOB Grosuplje pa so prejeli Milan Globokar, Franc Kristanc, Josip Mihelčič in Tončka Radin.

Tovarišica Barbara Štibernik je s fotografiranjem poskrbela, da dogodek ne bo šel v pozabo.

Večer smo zaključili v veselem novoletnem druženju  in si zaželeli zdravja, sreče in uspehov v 2019!

Milica Mihelčič

Galerija je v povezavi.

Foto: Barbara Štibernik
Foto: Barbara Štibernik

Delite na socialnem omrežju!